Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP - POLNORECO

Polish Norwegian cooperation for environmental friendly and innovative solutions in SMEs - POLNORECO

Krajowa Izba Gospodarcza

Konferencje

W trakcie realizacji projektu odbędą się konferencje regionalne na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego oraz konferencja krajowa w Warszawie promujące rezultaty i doświadczenia projektu.

Organizacja konferencji regionalnych Termin konferencji
Organizacja konferencji regionalnej w Lublinie
Zaproszenie i program (PDF)
25.01.2017
Organizacja konferencji regionalnej w Białymstoku
Zaproszenie i program (PDF)
25.04.2017
Organizacja konferencji regionalnej w Warszawie
Zaproszenie i program (PDF)
28.11.2017

materiały do pobrania

formularz zgłoszeniowy

polecamy

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.