Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP - POLNORECO

Polish Norwegian cooperation for environmental friendly and innovative solutions in SMEs - POLNORECO

Krajowa Izba Gospodarcza

O projekcie

Od 1 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerem norweskim International Development Norway AS realizuje projekt Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP – POLNORECO. Projekt ma formułę projektu parasolowego realizowanego wraz z izbami gospodarczymi z województw: lubelskiego i podlaskiego. Realizacja projektu potrwa do końca kwietnia 2017 roku.

Projekt dofinansowany jest w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosi 1 292 289 PLN. Darczyńcą jest Królestwo Norwegii.

Cele projektu:

 • nawiązanie współpracy w zakresie wdrażania innowacji środowiskowych między Krajową Izbą Gospodarczą a International Development Norway AS oraz klastrami ochrony środowiska i przedsiębiorcami z Polski i Norwegii.
 • wzmocnienie       współpracy bilateralnej między Polską a Norwegią w zakresie : technologii pozwalających na zwiększenie efektywność energetycznej MŚP oraz prowadzenie bardziej efektywnej gospodarki zasobami ( produkcja RES i ograniczenie wytwarzania odpadów), jak i też systemowych rozwiązań dotyczących organizacji form wsparcia dla MŚP w regionach
 • zbudowanie platformy wymiany informacji

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw:

 • działających na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego
 • prowadzące działalność w ramach branż:
  • przemysł spożywczy
  • budownictwo
  • przemysł drzewny
  • meblarstwo
  • motoryzacja

materiały do pobrania

formularz zgłoszeniowy

polecamy

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.