Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP - POLNORECO

Polish Norwegian cooperation for environmental friendly and innovative solutions in SMEs - POLNORECO

Krajowa Izba Gospodarcza

Materiały do pobrania

ARTYKUŁY INFORMACJE O PLIKU
CIRCULAR ECONOMY – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM PDF, 705 KB
Ekoklastry Lubelszczyzny jako przykład regionalnej ekoprzedsiębiorczości PDF, 795 KB
Improving SMEs – A study on knowledge transfer between Norway and Poland PDF, 917 KB
INNOVATION-IN-NETWORK – TESTING A NEW KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TRANSFER MODEL IN THE POLISH REGIONAL INNOVATION SYSTEM PDF, 786 KB
NOWE PODEJŚCIE DO OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH PDF, 685 KB
NOWY KSZTAŁT ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA – Konieczne zmiany w Polsce PDF, 696 KB
PODSTAWOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIOSTW ZE ŚRODOWISKIEM – EFEKTYWNA GOSPODARKA ZASOBAMI – ODPADY I EMISJE PDF, 758 KB
PODSTAWOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIOSTW ZE ŚRODOWISKIEM – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PDF, 757 KB
PODSTAWOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIOSTW ZE ŚRODOWISKIEM – WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ PDF, 759 KB
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PDF, 693 KB
PREZENTACJE INFORMACJE O PLIKU
CIRCULAR ECONOMY – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – nowe wyzwania dla Przedsiębiorców PDF, 2.6 MB
Ekoklastry Lubelszczyzny jako przykład regionalnej przedsiębiorczości PDF, 2.8 MB
Energy Efficiency in the industry – Norwegian perspective PDF, 2.2 MB
How to achieve LEAN success with proper management PDF, 2.0 MB
Innovative and competitive region of TRØNDELAG PDF, 2.2 MB
KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – INNOWACYJNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Warszawa 28.11.2017-11-28 PDF, 2.5 MB
POLISH NORWEGIAN COOPERATION FOR ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND INNOVATIVE SOLUTIONSIN SMES-POLNORECO PDF, 2.1 MB
Regional Network projects as a way to introduce innovation to SMEs Experience from Norwegian programs PDF, 12.9 MB
Współfinansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska ze środków norweskich PDF, 3.1 MB
Zrównoważony rozwój – innowacyjność – przedsiębiorczość PDF, 1.7 MB
RAPORTY INFORMACJE O PLIKU
Raport z realizacji innowacyjnych projektów pilotażowych PDF, 1.9 MB
Raport z realizacji innowacyjnych projektów projektów sieciowych PDF, 2.3 MB

materiały do pobrania

formularz zgłoszeniowy

polecamy

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.