Polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP - POLNORECO

Polish Norwegian cooperation for environmental friendly and innovative solutions in SMEs - POLNORECO

Krajowa Izba Gospodarcza

Kontakt

REALIZATOR PROJEKTU

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Kierownik Projektu
Jacek Prześlakowski (22) 630 96 87, e-mail: jprzeslakowski@kig.pl

Ekspert
Krzysztof Kawczyński (22) 630 96 20, e-mail: kkawczynski@kig.pl

Koordynator ds. organizacyjnych i logistyki
Ewa Nowakowska (22) 630 96 76, e-mail: enowakowska@kig.pl

Koordynator ds. promocji
Monika Szulc (22) 630 96 66, e-mail: mszulc@kig.pl

Koordynator ds. rozliczeń projektu
Marcin Szyszkowski (22) 630 98 77, e-mail: mszyszkowski@kig.pl

PARTNER PROJEKTU:

International Development Norway AS
Polna 50, VI p., 00-644Warszawa
tel. 22 671 21 67
e-mail: warsaw@id-norway.com
http://www.id-norway.com

PARTNERZY REGIONALNI:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Antoniukowska 7, 15-740 Białystok
tel. 85 652 56 45
e-mail: biuro@iph.bialystok.pl
http://www.iph.bialystok.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
Dolna 3 Maja 8/9; 20-079 Lublin
tel./fax: +48 81 532-12-45
e-mail: info@rig.lublin.pl
http://rig.lublin.pl

materiały do pobrania

formularz zgłoszeniowy

polecamy

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.